Veritas Consult Ltd logo

English

Начало : Фирмата : Услуги : Справочник : Типови документи : Полезни връзки : Новини : Контакт : ТърсенеТърсене

 


Начало »ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ pop

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ pop

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ pop

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ДОХОДИ ОТ ИЗТОЧНИК В ЧУЖБИНА pop

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА на осн. чл.39, ал.2, от ЗОДФЛ pop

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА по чл. 38, ал. 3 от ЗОДФЛ pop

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА по чл. 38, ал. 4 от ЗОДФЛ pop

СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ на осн. чл.39, ал.2, от ЗОДФЛ pop

Справка за здравно осигуряване pop
Въведете своето ЕГН и открийте има ли прекъсване на здравноосигурителните Ви права

СПРАВКА за окончателния размер на осигурителния доход pop

СПРАВКА ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ПОЛУЧИЛИ ДОХОДИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПЕНСИИ pop
Справката се изисква на основание чл. 57 от ЗОДФЛ

Счетоводство и данъци pop

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА ПО ЧЛ.226 ОТ ДПК pop

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕТО ИЛИ ЛИПСАТА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ pop

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕТО ИЛИ ЛИПСАТА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА pop

This site created and maintained by seedot.com

Add this page to your favorites! | Принтирай тази страница |
Copyright 2003 Veritas Consult Ltd, Logo is a registered trademark.
e-mail:
Последна промяна: