Veritas Consult Ltd logo

English

Начало : Фирмата : Услуги : Справочник : Типови документи : Полезни връзки : Новини : Контакт : ТърсенеТърсене

 


Начало » Типови документи » Декларации » ЗКПО » ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.56, ал.6 от ЗКПО


ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.56, ал.6 от ЗКПО Изтегли документ:
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.56, ал.6 от ЗКПО
 
Данъчната декларация се подава за намаляване на месечните авансови вноски само за периода от 1 април до 31 декември на съответната година.
Данъчната декларация се попълва и подава от данъчно задълженото лице или негов упълномощен представител. Лицата подават декларацията в данъчното подразделение към териториалната данъчна дирекция по данъчна регистрация.
Данъчната декларация може да се подава от всички данъчно задължени лица, които правят месечни авансови вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане, включително от едноличните търговци, които формират данъчната основа за доходите си по реда на чл.21, ал.1 от Закона за облагане доходите на физическите лица.
Когато действително дължимият годишен данък надвиши с повече от 10 на сто намалените по реда на чл. 56, ал. 6 авансови вноски, върху разликата между по-ниската от следните величини: действително дължимия годишен данък или сумата на авансовите вноски по реда на чл. 56, ал. 1 и 2 и намалените по реда на чл. 56, ал. 6 авансови вноски (в случаите, когато е положителна величина), се дължи лихва, равна на основния лихвен процент, увеличен с 10 пункта към 31 декември на съответната календарна година. Разликата се разпределя пропорционално на броя на месеците, за които е ползвано намаление. (чл.58, ал.2 от ЗКПО)

 

This site created and maintained by seedot.com

Add this page to your favorites! | Принтирай тази страница |
Copyright 2003 Veritas Consult Ltd, Logo is a registered trademark.
e-mail:
Последна промяна: