Veritas Consult Ltd logo

English

Начало : Фирмата : Услуги : Справочник : Типови документи : Полезни връзки : Новини : Контакт : ТърсенеТърсене

 


Начало » Типови документи » Декларации » ЗМДТ » ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 49 от ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА


ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 49 от ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА Изтегли документ:
Декларация змдт за облагане с данък при придобиване на имущества
От кого се подава
Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице по чл. 45 от Закона за местните данъци и такси, а това е :
? приобретателят на имуществото /купувача, надарения и пр./
? лицето, което придобива имущество с по-висока стойност /при замяна/
? прехвърлителят или двете страни едновременно, ако е уговорено изрично
? прехвърлителят, когато приобретателят е в чужбина
 
Кога се подава
Декларацията се подава преди прехвърляне на недвижим имот или учредяване или прехвърляне на ограничено вещно право върху такъв имот в данъчното подразделение по местонахождение на имота.
Декларацията се подава преди прехвърляне на моторно превозно средство в данъчното подразделение по постоянния адрес, съответно седалището на данъчнозадълженото лице.
В случаите на безвъзмездно придобиване на имущества, с изключение на недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства, декларация се подава в едномесечен срок от придобиване на имуществото в данъчното подразделение по постоянния адрес, съответно седалището на данъчнозадълженото лице.
Лицата, които нямат постоянен адрес, подават декларация по настоящия си адрес.

 

This site created and maintained by seedot.com

Add this page to your favorites! | Принтирай тази страница |
Copyright 2003 Veritas Consult Ltd, Logo is a registered trademark.
e-mail:
Последна промяна: