Veritas Consult Ltd logo

English

Начало : Фирмата : Услуги : Справочник : Типови документи : Полезни връзки : Новини : Контакт : ТърсенеТърсене

 


Начало » Типови документи » Декларации » ЗМДТ » ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ


ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ Изтегли документ:
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ
От кого се подава - Декларацията се подава от предприятията ?  собственици, ползватели или концесионери на облагаеми с данък нежилищни имоти.
Срок за подаване - Декларацията се подава  в двумесечен срок от придобиването или от учредяването на право на ползване /концесия/ върху  недвижим имот. В същия срок се подава декларация и при промяна на вече декларирано обстоятелство, което има значение за определяне на данъка. Декларация се подава за всеки един имот поотделно.
Данъкът се заплаща в следните срокове: от  1 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която е дължим.
            Къде се подава - Декларацията се подава пред подразделението на ТДД по местонахождение на недвижимия имот.
           
           
            Моля, обърнете внимание  на следното:
             1. При придобиване на нови обекти  във вече деклариран имот, в декларацията се посочват само новопридобитите обекти .

            2. При промяна на  декларирано обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, се посочват всички декларирани обекти от този имот , не само тези, спрямо които е настъпила промяна в обстоятелство. По същия начин се попълва коригираща декларация по чл. 61 ДПК.


 

This site created and maintained by seedot.com

Add this page to your favorites! | Принтирай тази страница |
Copyright 2003 Veritas Consult Ltd, Logo is a registered trademark.
e-mail:
Последна промяна: